Hokejová škola

Hokejová akademie mládeže HC Kobra Praha

HC Kobra Praha po ukončení sportovních tříd na základní škole našla v roce 2015 cestu jak docílit větší efektivitu výkonosti a růstu v tréninkovém týdenním procesu. Naší představu splnila spolupráce se školou vyššího typu, a proto se vedení klubu rozhodlo uzavřít dlouhodobou spolupráci s Klasickým gymnasiem Modřany se zaměřením výuky na anglický jazyk. Žáci mohou absolvovat tréninkový proces v době před a po vyučování. Rozvrh je upravený tak, aby zvládali všechny vyučované předměty daného ročníku dle školské vyhlášky. HC Kobra Praha se snaží vybranému hráči nabídnout optimální podmínky rozvoje – dostatečný počet kvalitních tréninkových jednotek, které budou zárukou specializace a intenzifikace sportovně výchovného procesu zarámované do školní výuky. Náklady na celý program je financován z rozpočtu klubu HC Kobra Praha.

Existuje mnoho objektivních důvodů, proč mladí hokejisté nemohou být častěji na ledě a zlepšovat se v tom co je baví. Je nesprávné, aby tréninky žáci absolvovali na úkor školní docházky. Bohužel pro hráče do osmé třídy nejsou kluby schopné nabídnout tréninky v hodinách tak, aby je všichni hráči vždy po vyučování časově zvládali. Často se stává, že ani rodiče nemohou kvůli svému pracovnímu vytížení děti na trénink včas dopravit. Většina zimních stadionů v ČR má jednu ledovou plochu, na které nelze v týdenním rozvrhu tréninkových a zápasových hodin odtrénovat všechny ročníky od 1. až do 8. třídy tak, aby měl každý ročník 3x týdně samostatný trénink. Z tohoto důvodu se nabízí žákovské ročníky odtrénovat ráno před vyučováním od 08:00 do 09:00 hodin a dále navázat na vyučovací hodiny ve škole.

Vedení klubu HC Kobra Praha tato problematika není lhostejná a tak se rozhodlo od 1.9.2015 realizovat projekt Hokejová akademie talentované mládeže. Hokejové akademie talentované mládeže nejsou u nás převratnou novinkou. Do roku 1990 mnoho předních klubů vychovávalo své hráče v hokejových sportovních třídách. V té době ovšem toto spojení preferovalo výchovu především kvalitních hokejistů, ale chyběla nástavba školy vyššího typu, např. gymnasia apod.

Cílem našeho projektu není pouze výchova mladých hokejistů, ale také jejich vzdělání.

Dalším cílem našeho projektu je nabídnout dětem kvalitní koncepční program. V kontextu programu pak rodičům zajistit určitý servis, kdy je o jejich děti komplexně postaráno a odpadají jim starosti s přesuny škola - zimní stadion.

Program hokejové akademie talentované mládeže

Základními kameny našeho sportovně výchovného programu jsou škola, specializace lední hokej – tvořivost, spolupráce a mentální výchova hráčů.

Ve spolupráci s klasickým gymnáziem se zaměřením na anglický jazyk se nám podařilo sestavit týdenní program tříd tak, aby děti mohly tréninky absolvovat před vyučováním a zároveň v určitých dnech starší věkové kategorie i odpolední tréninky.

Děti tedy začínají svůj denní program tréninkem na ledě. Zde děti každý všední den dopoledne absolvují hodinový trénink, na kterém jsou rozděleni podle věkových kategorií do skupin, pod vedením minimálně tří trenérů. Jednou týdně v rámci kompenzace dopolední trénink na ledě nahrazujeme plaváním v bazénu, kde se kromě kompenzace věnujeme výuce všech plaveckých způsobů.

Po dopolední tréninkové jednotce děti odváží autobus do gymnázia. V současné době do akademie docházejí věkové kategorie ročníků 2005, 2006, 2007 a 2008. Ve škole se žáci rozdělí do čtyř tříd a každá absolvuje svůj vlastní denní rozvrh vyučovacích hodin pod vedením profesorů gymnázia.

Další součástí našeho projektu je tréninkový program mimo led, na který bohužel nezbývá v běžném programu hokejových mládežnických družstev čas ani prostor.

V rámci akademie se tréninkům mimo led věnujeme dvakrát týdně, jedná se o všeobecnou pohybovou průpravu a především kompenzační cvičení.

Programem hokejové akademie talentované mládeže přinesl v sezonách 2015 – 2016, 2017 a 2018 výkonnostní nárůst u hráčů v hokejové specializaci a také ve výsledcích žáků na gymnáziu v Modřanech.

„KRITIZOVAT TRÉNINKOVÉ METODY MLÁDEŽE JE JEDNODUCHÉ, ALE TEN MÁ PRÁVO KRITIZOVAT, KDO MÁ ODVAHU POMÁHAT DĚTEM V JEJICH HOKEJOVÉM A ŽIVOTNÍM ROZVOJI“.

Tréninkový proces na ledě a na suchu absolvují žáci pod vedením zkušených trenérů s nejvyšší trenérskou licencí – Milan Vrzal, Petr Hrbek, Jiří Hájek. Garantem programu je Miloslav Šeba, prezident HC Kobra Praha.

Aktuálně na webu


partneři klubu